Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Aktuella priser

Priser per den 1:e januari 2021

Ögonmottagning
Ögonmottagning landsting Patientavgift 250-350 kr
Ögonmottagning privat
1.600 kr
Gråstarr/katarakt kirurgi
Gråstarr/katarakt landsting Patientavgift 250-350 kr
Gråstarr/katarakt privat
14.500 kr/öga
 Läs mer om medfinansiering vid grå starr operation
Glaskroppsgrumlingar, Vitreolys
Vitreolys 12.000 kr/öga
Ögonlockskirurgi
Ögonlockskirurgi 19.500 kr för 2 ögon
Konsultationsavgift
(reduceras från totalpris vid operation)
500 kr
Övrigt
Det går bra att på operationsdagen betala med kredit- eller betalkort.