Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Aktuella priser

Priser per den 1:e januari 2021

Ögonmottagning
Ögonmottagning inom vårdval Patientavgift 400 kr
Gråstarr/kataraktkirurgi
Gråstarr/katarakt Patientavgift 400 kr
 Läs mer om medfinansiering vid grå starr operation
Glaskroppsgrumlingar, Vitreolys
Undersökning Patientavgift 400 kr
Behandling (endast privat) 12.000 kr/öga
Ögonlockskirurgi
Medicinsk bedömning Patientavgift 400 kr
Operation vid medicinsk indikation Patientavgift 400 kr
Uteblivet besök
Uteblivit besök debiteras med 400 kr, i dessa fall gäller inte frikort. Detta gäller även patienter under 18 år och avgiftsbefriade patienter över 85 år.