Priser per den 1:e januari 2022

Ögonmottagning
Ögonmottagning inom vårdval Patientavgift 400 kr
Gråstarr/kataraktkirurgi
Gråstarr/katarakt Patientavgift 350 kr
 Läs mer om medfinansiering vid grå starr operation
Glaskroppsgrumlingar, Vitreolys
Undersökning Patientavgift 400 kr
Behandling (endast privat) 12.000 kr/öga
Ögonlockskirurgi
Medicinsk bedömning Patientavgift 400 kr
Operation vid medicinsk indikation Patientavgift 350 kr
Uteblivet besök
Uteblivet besök debiteras med 400 kr, i dessa fall gäller inte frikort. Detta gäller även patienter under 18 år och avgiftsbefriade patienter över 85 år.