• Ögonmottagning

  Till oss kan du komma med problem som t ex synförsämring, irritation i ögonen, förändringar i gula fläcken, tryckmätning samt undersökningar för grå- och grön starr. Vi korrigerar även synfel så som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet.

  Tidsbokning krävs för alla typer av undersökningar, med eller utan remiss.

  Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

 • Landstingets vårdavtal

  Vanlig patientavgift och högkostnadskort gäller om du kommer inom landstingets vårdavtal. Om du inte omfattas av landstingets vårdavtal är du naturligtvis välkommen som privat patient.

  Gråstarr/katarakt Patientavgift 250-350 kr
  Ögonmottagning Patientavgift 250-350 kr

  Gråstarroperation
  Som patient kan du genom fritt vårdval välja vart du vill bli behandlad för din gråstarr. På våra klinik i Stockholm har vi avtal med landstinget. Avtalet innefattar ögonmottagning, kataraktoperationer, diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar samt ögonbottenfotograferingar för diabetiker.

  Be att din ögonläkare eller optiker skickar en remiss till oss.

  Läs mer om gråstarroperation här