Vår miljöpolicy är:

  • Arbeta efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och inom de för oss de högst betydande miljöaspekterna; avfallshantering samt inköp av varor och tjänster.
  • Utbilda och informera anställda i miljöfrågor och öka medvetenheten inom området hos både medarbetare, kunder, leverantörer och intressenter genom fortlöpande information om vårt arbete.
  • Verka för hållbar utveckling genom att ständigt förbättra verksamheten och följa upp och revidera våra miljömål.
  • Uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav