• Medfinansiering vid operation av gråstarr, så kallad co-payment

  Med medfinansiering får du möjligheten att välja en uppgraderad lins som gör att du kan korrigera din astigmatism eller översynthet/närsynthet - och endast betala merkostnaden, dvs mellanskillnaden mellan en standardlins (betalas av landstinget) och en mer avancerad lins. Om du väljer en standardlins betalar du endast vanlig patientavgift, enligt landstingens taxa. Väljer du istället en specialanpassad lins gäller nedanstående priser beroende på hur avancerad lins du önskar. Detta kallas medfinansiering eller co-payment.

  Standardlins eller speciallins:
  Grå starr, eller katarakt som är det medicinska namnet innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr behandlas med en operation där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins.

  Den standardlins man får av landstinget korrigerar översynthet eller närsynthet. En kostnad som landstinget alltid står för.

  Astigmatism/brytningsfel och/eller ålderssynthet går att korrigera med en specialanpassad lins, mot att man betalar den högre kostnaden själv.

  Valbara specialanpassade linser

  Monofokal torisk lins
  För dig med brytningsfel som vill kunna se bra på långt håll efter operationen. Behov av läsglasögon kommer att finnas.

  Multifokal lins
  För dig som vill kunna se bra både på långt och nära håll efter operationen. Denna lins kräver att man opererar båda ögonen och ögat måste vara helt friskt, bortsett från ev. gråstarr.

  Multifokal torisk lins
  För dig som vill korrigera ditt brytningsfel och se bra på både långt och nära håll. Denna lins kräver att man opererar båda ögonen och ögat måste vara helt friskt, förutom gråstarr.

 • Du får en kallelse till en förundersökning och väl hos oss gör vår läkare/kirurg en bedömning där det fastställs om du är lämplig för en avancerad lins. När väl detta är gjort bokas du in till vår specialist utbildade optiker som gör en utförlig undersökning på dina ögon. Du får även fullständig information av optikern om processen samt vilka förväntningar du kan ha på resultatet. Vid denna undersökning har du även möjlighet att få svar på alla dina funderingar och frågor.

  Priser för mellanskillnaden för de olika speciallinserna
  Multifokal lins 22.000 kr/öga
  Monofokal torisk lins 12.000 kr/öga