Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Behandling av grå starr

 • Behandling av grå starr

  Grå starr (Katarakt), eller katarakt som är det medicinska namnet innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr är en naturlig åldersförändring som drabbar de allra flesta i någon utsträckning, vanligtvis drabbas personer över 60 år.

  Den som drabbas av grå starr upplever ofta att synskärpan försämras och att synen upplevs som disig. Även ljuskänslighet och besvär med bländning är vanliga symptom.

  Grå starr behandlas med en operation där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins som opereras in i ögat. Gråstarroperationen görs under lokalbedövning, är smärtfri och tar ungefär 10 minuter per öga. Du kan leva som vanligt efter operationen.

 • Som patient kan du genom fritt vårdval välja vart du vill bli behandlad för din gråstarr. På vår klinik i Stockholm har vi avtal med landstinget. Avtalet innefattar ögonmottagning, kataraktoperationer, diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar samt ögonbottenfotograferingar för diabetiker.

  Be att din ögonläkare eller optiker skickar en remiss till oss.

  Vanlig patientavgift och högkostnadskort gäller om du kommer inom landstingets vårdavtal. Om du inte omfattas av landstingets vårdavtal är du naturligtvis välkommen som privat patient.

  Gråstarr/katarakt Patientavgift 400 kr
  Ögonmottagning Patientavgift 400 kr
  Medfinansiering vid operation av gråstarr

  Med medfinansiering får du möjligheten att välja en uppgraderad lins som gör att du kan korrigera din astigmatism eller översynthet/närsynthet - och endast betala merkostnaden, dvs mellanskillnaden mellan en standardlins (betalas av landstinget) och en mer avancerad lins. Om du väljer en standardlins betalar du endast vanlig patientavgift, enligt landstingens taxa. Väljer du istället en specialanpassad lins gäller nedanstående priser beroende på hur avancerad lins du önskar. Detta kallas medfinansiering eller co-payment.

  Läs mer om medfinansiering här