• Behandling av grå starr

  Grå starr (Katarakt), eller katarakt som är det medicinska namnet innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr är en naturlig åldersförändring som drabbar de allra flesta i någon utsträckning, vanligtvis drabbas personer över 60 år.

  Den som drabbas av grå starr upplever ofta att synskärpan försämras och att synen upplevs som disig. Även ljuskänslighet och besvär med bländning är vanliga symptom.

  Grå starr behandlas med en operation där ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins som opereras in i ögat. Gråstarroperationen görs under lokalbedövning, är smärtfri och tar ungefär 10 minuter per öga. Du kan leva som vanligt efter operationen.

 • Som patient kan du genom fritt vårdval välja vart du vill bli behandlad för din gråstarr. På vår klinik i Stockholm har vi avtal med Region Stockholm. Avtalet innefattar ögonmottagning, kataraktoperationer, diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar samt ögonbottenfotograferingar för diabetiker.

  Ögonlasern kontaktinformation på 1177

  Be att din ögonläkare eller optiker skickar en remiss till oss.

  Vanlig patientavgift och högkostnadskort gäller om du kommer inom landstingets vårdavtal. Om du inte omfattas av landstingets vårdavtal är du naturligtvis välkommen som privat patient.

  Gråstarr/katarakt Patientavgift 350 kr
  Ögonmottagning Patientavgift 400 kr
  Medfinansiering vid operation av gråstarr

  Med medfinansiering får du möjligheten att välja en uppgraderad lins som gör att du kan korrigera din astigmatism eller översynthet/närsynthet - och endast betala merkostnaden, dvs mellanskillnaden mellan en standardlins (betalas av landstinget) och en mer avancerad lins. Om du väljer en standardlins betalar du endast vanlig patientavgift, enligt landstingens taxa. Väljer du istället en specialanpassad lins gäller nedanstående priser beroende på hur avancerad lins du önskar. Detta kallas medfinansiering eller co-payment.

  Läs mer om medfinansiering här