Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:

  • Arbeta efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och inom de för oss de högst betydande miljöaspekterna; avfallshantering samt inköp av varor och tjänster.
  • Utbilda och informera anställda i miljöfrågor och öka medvetenheten inom området hos både medarbetare, kunder, leverantörer och intressenter genom fortlöpande information om vårt arbete.
  • Verka för hållbar utveckling genom att ständigt förbättra verksamheten och följa upp och revidera våra miljömål.
  • Uppfylla gällande lagstiftning och myndighetskrav