• Förändring i gula fläcken - Makuladegeneration

  Vad är gula fläcken - Makuladegeneration?
  Gula fläcken, makula, är det centrala området på näthinnan där tapparna, en sorts synceller, ligger tätt och det är här vi har vårt detalj- och kontrastseende. Förändringar i gula fläcken kan leda till ett flertal sjukdomar. Förändringarna kallas makuladegeneration och ger en gradvis förlust av det centrala seendet.

  Vanligaste orsaken är åldersrelaterad och hos äldre personer är bortforslingen av näthinnans slaggprodukter försämrad vilket påverkar den gula fläcken. Sjukdomstillståndet kallas även AMD (Age Related Macular Degeneration). Åldersrelaterad makuladegeneration är, efter gråstarr, den klart största orsaken till synnedsättningar hos personer över 70 år.

  Två former av makuladegeneration – våt & torr
  Makuladegeneration indelas i två grupper, en våt och en torr form. Den vanligaste formen, den torra formen, utvecklas vanligtvis långsamt men kan ändå leda till svåra synnedsättningar. Vid den våta formen uppträder symtomen plötsligt och kan snabbt leda till kraftiga synnedsättningar om sjukdomen inte behandlas.

  Makuladegeneration (Torr AMD, Våt AMD Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) orsakas av skador på synceller längst bak i ögat, centralt i näthinnan där detaljseendet skapas från ett några millimeter stort område, den så kallade gula fläcken. Det är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning bland personer över 50 år. Den underliggande orsaken till makuladegeneration är fortfarande okänd, men ärftlighet och rökning spelar roll. Det finns två former av åldersrelaterad makuladegeneration.

  Torr AMD är den vanligaste formen av makuladegeneration. Det börjar med små områden med förlust av retinala synceller i gula fläcken, vilket leder till milda defekter i det centrala seendet. Sjukdomen fortskrider oftast långsamt, vanligtvis är båda ögonen mer eller mindre drabbade. Vid en torr typ som kallas Drusenmakulopati kan vissa vitaminkombinationer vara gynnsamma om man misstänker att det normala kostintaget är otillräckligt. Ingen behandling finns i dagsläget men forskning pågår.

  Våt AMD uppstår när defekta blodkärl bildas under näthinnan. Dessa blodkärl blöder och läcker vätska, vilket orsakar svullnad och leder till betydande synförlust och bildförvrängning. Om det inte behandlas i tid bildas ett ärr inunder gula fläcken och det centrala synfältet inklusive detaljseendet riskerar att förloras. Det finns flera behandlingar för våt makuladegeneration som kan förhindra ärrbildning och bevara eller förbättra synen. På marknaden finns flera preparat som hindrar kärlnybildning och som injiceras i ögats glaskroppsrum upprepade gånger exempelvis Lucentis och Eylea.

 • Symptomen av förändring i gula fläcken

  Vid den torra formen sker en långsam försämring av detaljseendet/synskärpan. Symtom på den mer aggressiva våta formen kan uppkomma plötsligt. Tecken på begynnande makuladegeneration kan vara kraftiga förändringar av närseendet och bildförvrängningar, t.ex. krokiga linjer. Försämring av detaljseendet kommer successivt och märks främst vid läsning och närarbete. Makuladegeneration påverkar inte ledsynen.