• Behandla din ålderssynthet

  Har du redan märkt att det blivit svårare att läsa tidningen, att armarna skulle behöva vara lite längre? Då är det ålderssyntheten som gjort sig påmind. Många känner av den långt innan man börjar bli gammal, redan i fyrtioårsåldern brukar de första tecknen komma och vid femtio behöver de allra flesta läsglasögon.

  Men även om det räcker med ett par glasögon för att få skärpan tillbaka, är det väldigt skönt att slippa dem – på jobbet, på tennisbanan, för att kolla posten eller läsa sms. Idag är det snabbt och enkelt ordnat. Med modern RLE-teknik (Refractive Lens Exchange) korrigeras din syn så att du ser bra med en gång, både på långt och på nära håll.

  Det är en trygg och väl beprövad behandling. Metoden är den samma som utförs vid en gråstarr vilket är en av de mest utförda operationerna i världen. Behandlingen görs under lokalbedövning, är smärtfri och tar ungefär 10 minuter per öga.

  RLE metoden
  RLE innebär att ögats egen lins ersätts av en plastlins som korrigerar avståndssynfel så som närsynthet, översynthet och astigmatism. Även ålderssynthet som börjar märkas mellan 45-50 års ålder kan idag rättas till så du slipper läsglasögon. Detta är ett identiskt ingrepp som utförs när man drabbats av grå starr (en grumling av den egna linsen). Våra kirurger är mycket väl förtrogna med operationsmetoden och utför ca 1000 st/år.

  Förundersökning
  Vid förundersökningen görs noggranna mätningar av ögats längd och hornhinnans krökning, för att fastställa vilken styrka den nya linsen ska ha. Kontroll av synfelet och ögonens allmänna hälsa utförs också.

 • De olika linstyperna

  Monofokala
  Ger god syn på antingen avstånd, nära eller båda med så kallad monovision; då ser du bra på avstånd med ena ögat och på nära håll med det andra. Alla tycker inte att monovision är en bra lösning av sitt synfel varför man bör testa det först med kontaktlinser.

  Multifokala linser
  Med dessa linser kan du se bra både på avstånd och nära håll med båda ögonen. Linsens optiska egenskaper kan de första veckorna ge en del upphov till ljus-spridning runt lampor. Synskärpan kan påverkas i skymning och mörker.

  Speciallins för astigmatism
  Astigmatism är ett brytningsfel i hornhinnan. Idag finns det linser som korrigerar astigmatism i både monofokala och multifokala linser.

  Vilken linssort som till sist väljs görs utifrån dina förutsättningar och på kirurgens rekommendationer.

 • Här får du information om vilka steg vi går igenom före, under och efter en RLE operation. Har du andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

  Den första kontakten med oss sker ofta genom ett telefonsamtal. Då ger vi dig den första informationen om synfelsbehandlingar. Du får också veta vad du behöver tänka på inför den första undersökningen. När du bokar tid skickar vi dessutom skriftlig information till dig.

  Förundersökning
  Vid den första undersökningen träffar du vår leg optiker som går igenom din hälsa och ögonstatus.

  En noggrann synfelsundersökning genomförs med tekniskt avancerad utrustning där vi tar reda på allt vi kan om dina ögon och ditt synfel. Dessa kontroller avgör vilken lins som passar för dig, alternativt om det finns något hinder för operation. Vi är givetvis noga med din säkerhet så finns det något som talar emot en operation så avråder vi dig.

  Om inget hinder föreligger bokas du för en undersökning hos ögonläkare. Beroende på vilken lins som är aktuell för dig så kan denna undersökning ske samma dag som din operation.

  På operationssdagen
  På operationsdagen träffar du ögonläkaren. Ni går igenom de resultat som leg optiker har tagit fram. Ögonläkaren gör en ytterligare bedömning av ögats yttre delar och näthinna. Därefter går doktorn igenom operationen och du erbjuds lugnande.

  I operationssalen möter du den personal som assisterar ögonläkaren. Operationen sker i lokalbedövning och är smärtfri. Själva operation tar ca 10 minuter per öga.

  Efter operationen så är det vanligt att man upplever ljuskänslighet och suddig syn. Detta minskar successivt inom det första 1-3 dygnen och synen blir bättre och bättre. Det kan också uppleva en del skav vilket avtar och försvinner under de första dygnen.

  Efterkontroll
  Efterkontroll ingår i behandlingen och görs efter 2 veckor och sedan efter behov.