Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Ögonlaserbehandlingar

  • LASEK (ytlig laserbehandling)

    LASEK är lämplig för dig med ett stort synfel och tunna hornhinnor. Vid en LASEK-behandling poleras hornhinnans yta med lasern för att skapa den exakta krökningen, så att synfelet helt försvinner. Vår moderna laser gör detta ytterst exakt och skonsamt med optimala optiska egenskaper för att uppnå ett perfekt resultat.

    Du kan efter en ytlig laserbehandling känna en del obehag de första dygnen såsom skav, tårflöde, ljuskänslighet samt värk i varierande grad. Därefter får du med dig smärtstillande tabletter och ögondroppar hem. Synkrävande arbete den första veckan efter behandling bör undvikas.

    Ögonlaser och ögonlaserbehandlingar kan du göra på någon av våra ögonkliniker från det du är 20 år.