• LASEK (ytlig laserbehandling)

    Vi på Ögonlasern har utfört laserbehandlingar sedan 1990. Vi börjar alltid med att du får träffa en av våra professionella optiker för en undersökning och bedömning av ditt synfel.

    Vid en LASEK-behandling poleras hornhinnans yta med lasern för att skapa den exakta krökningen, så att synfelet helt försvinner. Vår moderna laser gör detta ytterst exakt och skonsamt med optimala optiska egenskaper för att uppnå ett perfekt resultat.

    Du kan efter en ytlig laserbehandling känna en del obehag de första dygnen såsom skav, tårflöde, ljuskänslighet samt värk i varierande grad. Därefter får du med dig smärtstillande tabletter och ögondroppar hem. Synkrävande arbete den första veckan efter behandling bör undvikas.

    Ögonlaserbehandling kan du göra från det du är 20 år.