• Behandling av Glaskroppsgrumlingar (Floaters)

  Behandlingen kallas Vitreolys, och är ett smärtfritt behandlingsalternativ som inte kräver kirurgi, även känt som laserbehandling av floaters. Den kan avlägsna störande rörliga grumlingar i synfältet. Målet med Vitreolys-behandlingen är att uppnå en "funktionell förbättring". Det vill säga, du ska kunna återvända till dina vanliga aktiviteter i arbete och på fritiden utan hinder i synfältet. Behandlingen utförs på vår ögonmottagning av Medicine Dr Björn Steén för privatpersoner och försäkringsbolag.

  Typer av glaskroppsgrumlingar

  Glaskroppsgrumlingar är små naturliga fragment som flyter omkring i ögats glaskropp. Dessa kastar skuggor på näthinnan (den ljuskänsliga vävnaden, i skiktet längst bak i ögat). Du uppfattar dem som rörliga prickar och streck i ditt synfält.

  Bindvävssträngar. Vanligast hos unga. Spindeltrådsliknande grumlingar uppfattas som prickar och/eller något strängliknande, vilket är ett resultat av hopklumpning av kollagenfibrer i glaskroppen. Beroende på grumlingarnas storlek och läge, kan de vara behandlingsbara med Vitreolys.
  Diffusa. Orsakas av det naturliga åldrandet. Denna typ av floaters kan ibland behandlas med Vitreolys. Ofta krävs det dock mer övergripande behandling för att erhålla tillfredsställande resultat.
  Weiss ring. Den ringformade Weiss ring-grumlingen som ses efter glaskroppsavlossning, är en ganska stor bindvävsring som vanligtvis ligger på säkert avstånd från den egna linsen och näthinnan. Därmed kan den behandlas på ett säkert och effektivt sätt med Vitreolys.

  Vem har nytta av Vitreolys?
  Det är nödvändigt att genomgå en ögonundersökning för att avgöra om du är lämplig för Vitreolys-behandling.

  Ålder. I de flesta fall där yngre patienter ( 45 år) lider av mikroskopiska ”floaters”, ligger grumlingarna för nära näthinnan (1-2 mm) och anses därför inte vara behandlingsbara med Vitreolys.

  Symtomdebut. Om Dina glaskroppssymtom utvecklas mycket snabbt, kan man misstänkta glaskroppsavlossning (PVD), vilken med fördel ofta kan behandlas med Vitreolys.

  Typ av grumlingar. Stora diffusa men även små distinkta ”flugor” mitt i synfältet, som ligger längre bort från näthinnan är idealiska för behandling med Vitreolys. Utbredda spridda grumlingar och slöjor i hela synfältet lämpar sig sällan för Vitreolys.

 • Hur fungerar Vitreolys-behandlingen?

  Vitreolys innebär att man med en laserstråle avlägsnar störande glaskroppsgrumlingar och klyver bindvävssträngar i glaskroppen. Grumlingarna, som består av kollagen och hyaluronsyra (gelé-molekyler) omvandlas tillfälligt till gas som sedan snabbt försvinner.

  Vad händer vid behandlingen?
  Vitreolys utförs som ett mottagningsbesök. Du behöver inte övernatta på ett sjukhus. Omedelbart före behandlingen får du ögondroppar som vidgar pupillerna samt bedövar ögats yta.

  En kontaktlins kommer sedan att placeras på ögat som skyddas av en klick smörjande gel. Laserstrålen levereras via ett specialdesignat mikroskop. Under behandlingen kommer du möjligen kunna följa små, svarta prickar/skuggor – vilket visar att grumlingarna har förångats till små gasbubblor. Varje behandling tar normalt 20-40 minuter att utföra och de flesta patienter kommer att i genomsnitt behöva genomgå två behandlingstillfällen för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

  Vad kan jag förvänta mig efter behandlingen?
  När behandlingen är klar är du bländad några minuter. Den suddiga synen kan tillfälligt kvarstå upp till ett dygn på grund av de vidgande ögondropparna. Du bör då undvika bilkörning.

  Du kan eventuellt se små svarta prickar nedtill i synfältet omedelbart efter behandling. Dessa små gasbubblor försvinner inom några timmar. Det är också viktigt att notera att vissa patienter kan uppleva lindriga besvär, så som rodnad eller tillfällig dimsyn direkt efter behandling.

  Komplikationer och biverkningar
  Rapporterade biverkningar och komplikationer i samband med Vitreolys är sällsynta. Biverkningar kan vara grå starr och tillfällig ökning av det intraokulära trycket (lOP).

 • Vad händer om Vitreolys inte fungerar för mig?

  Kliniska studier har visat att Vitreolys är en säker och effektiv behandling hos majoriteten av patienterna. Om grumlingarna inte bedöms behandlingsbara med Vitreolys, kan Din ögonläkare i vissa fall rekommendera operation (Vitrektomi).

  Vitrektomi utförs i operationssal och innebär kirurgiskt avlägsnande av hela glaskroppen, som sedan tillfälligt ersätts med en balanserad salt-vattenlösning. All kirurgi medför dock vissa risker, som blödning och infektion samt kan resultera i förtida gråstarrutveckling.