På behandlingsdagen

 • Vad händer på behandlingsdagen?

  Du kan räkna med att du kommer att vara hos oss ca 1-2 timmar under behandlingsdagen. Din ögonläkare kontrollerar ännu en gång dina synvärden, du får välja ut ett par solglasögon och vi sitter ner med dig för att gå igenom de läkemedel du får med dig hem.

  Det kommer finnas gott om tid till frågor både före och efter din behandling. Inne i behandlingsrummet kommer du att vara i ca 20-30 minuter och den mesta tiden går åt till att se till att du ligger bekvämt i rätt position under lasern, samt se till att behandlingen utförs under sterila förhållanden. Själva behandlingen tar bara några sekunder. Efter behandlingen kommer du få vila en stund innan ögonläkaren kontrollerar att allt ser bra ut innan du kan gå hem.

 • Lasek (ytlig laserbehandling)

  Hornhinnans ytligaste cellskikt förs åt sidan med hjälp av ett instrument och därefter utförs laserbehandligen som tar någon minut. Behandlingen avslutas med att en mjuk kontaktlins läggs på ögat. Linsen fungerar som ett skyddande bandage under den första veckan. De 2-3 första dygnen kan du förvänta dig besvär i varierande grad. Besvären kan variera i form av t.ex. värk, skav och ljuskänslighet. Efter en vecka tas bandagelinsen bort och du kommer tillbaka för vidare uppföljning för att vi ska kunna följa läkningsprocessen.

Om din ögonlaserbehandling

 • För vilken typ av synfel används en ögonlaserbehandling?

  Både närsynthet, översynthet (långsynthet) samt astigmatism (brytningsfel) kan behandlas. Vanlig åldersrelaterad synförsämring på nära håll s k ålderseende, som brukar kräva läsglasögon kan i många fall förbättras men inte helt korrigeras.

 • Gör det ont?

  Ögonlaserbehandlingen är helt smärtfri eftersom du fått bedövningsdroppar i ögonen. Under de närmaste 2 dygnen kan det däremot skava lite mer och därför får du med dig både värktabletter och ögondroppar som lindrar.

 • Hur lång tid tar själva behandlingen?

  Upp till 20 minuter, varav den största delen utgör inställning av apparatur, instrument och inmatning av data. Lasern används bara några tiotals sekunder per öga.

 • Hur lång tid tar det innan jag börjar se normalt?

  3-10 dagar, sedan kan det ta upp till 2-3 månader innan synen helt stabiliserats.

 • Hur gör man om man behandlar ett öga i taget?

  Om du använder kontaktlinser fortsätter du bara att använda lins på det öga som du ännu inte behandlat. Har du glasögon tar du bort glaset till det öga som du behandlat – något som vår optiker kan hjälpa dig med.

 • Kan man jobba som vanligt efter behandlingen?

  Du kan behöva vara hemma från arbetet i 2-5 dagar, beroende på vilka synkrav arbetet innefattar.

 • Hur bra resultat kan jag räkna med?

  I stort sett alla får lika bra syn som de hade före behandlingen med sina glasögon eller kontaktlinser. I vissa fall kan en kompletterande behandling behövas. Den kompletterande behandling är kostnadsfri upp till 3 år. Oftast handlar det då om ett litet synfel som finns kvar efter den initiala behandlingen.

 • Varför finns det ögonkliniker som är billigare än er?

  På Ögonlasern kompromissar vi aldrig med patientsäkerhet eller kvalitet. Att sörja för goda sterila förhållanden medför högre omkostnader. Ögonlasern är den ögonklinik som funnits längst av alla och har överlevt ett flertal andra ögonkliniker. Detta beror på att policyn hela tiden har varit att tillhandahålla laserbehandlingar med högsta möjliga kvalitet vilket också återspeglar sig i priset.

Dina ögon

 • Kan jag behandlas även om jag har glasögon med riktigt tjocka glas?

  Ja, oftast. Numera finns möjlighet att behandla närsynthet ända upp till ca 10 dioptrier och översynthet samt astigmatism upp till ca 6 dioptrier beroende på dina förutsättningar.

 • Hur gammal måste man vara?

  Du som är 20 år eller äldre kan behandlas förutsatt att din syn varit stabil de senaste 1-2 åren.

 • Vad händer med ögat i framtiden?

  Efter behandlingen fungerar dina ögon som normala ögon. Inga studier pekar på att hornhinna återtar sin ursprungliga form på lång sikt. Du kommer alltså ha glädje av behandlingen under mycket lång tid framöver och sannolikt för all framtid.

 • Hur påverkas mina ögon när man blir gammal och behöver läsglasögon?

  Eftersom båda dina ögon ser som ett normalt öga påverkas inte ålderseendet av behandlingen. Det betyder att du kommer att behöva läsglasögon precis som alla andra i 45-50 årsåldern.

Laserkirurgi

 • Hur mycket erfarenhet finns det om laserkirurgi?

  De allra första laserbehandlingar av synfel gjordes 1988. I Sverige började man med dessa behandlingar 1990 dels hos oss på Ögonlasern och dels på S:t Eriks ögonsjukhus. Ett stort antal stora internationella forskningsstudier visar att laserbehandling av synfel är både en mycket säker och stabil behandlingsmetod. Man har inte observerat några långtidsbieffekter av behandlingen under dessa år.

 • Hur många människor har behandlats med synfelskorrigerande laserkirugi?

  Miljontals människor har genomgått en laserbehandling för sitt synfel. Behandlingar utförs i alla industrialiserade länder i världen sedan många år. Under 2006 utfördes knappt 800 000 behandlingar i Europa och över 5 miljoner världen över.

Om din ögonkirurgi

 • Finns andra typer av ögonkirurgi för behandling av synfel?

  Ja, men laserkirugi är i de allra flesta fall både den säkraste och mest exakta metoden för yngre personer. Andra typer av synfelsbehandlingar är de då man byter ut ögats egen lins mot en konstgjord som har en mer lämplig brytkraft såsom vid PRELEX, CLE och RLE. Sådan ögonkirurgi utförs framför allt på äldre personer som även drabbats av åldersynthet.

  ICL är en annan metod där man opererar in en ytterligare lins i ögat utan att avlägsna den egna. Denna typ av ögonlaserbehandling är mer vanligt förekommande vid mycket stora synfel, som inte är så lämpliga för en ögonlaserbehandling.

 • Vilka är riskerna?

  För samtliga metoder Ögonlasern använder är riskerna minimala och komplikationer är synnerligen ovanliga. Vid all typ av ögonkirurgi finns en infektionsrisk. Denna är dock mycket liten och för att minimera den ytterligare gör vi alla behandlingar under sterila förhållanden samt ger alla patienter antibiotikadroppar efter behandlingen i förebyggande syfte. Genom dessa rutiner har vi hittills inte haft en enda infektion under alla år.

Varför Ögonlasern

 • Varför skall jag välja Ögonlasern istället för någon annan ögonklinik?

  Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor som följer dig genom behandlingen. Vi har utfört ögonbehandlingar av synfel sedan 1990.

  I valet av klinik inför en ögonoperation vet vi att känslan av att vara i trygga händer är viktigast av allt. Våra erkänt skickliga ögonläkare upprätthåller sina färdigheter genom att dagligen utföra kvalificerade ögonoperationer, inom idag alla förekommande metoder.

  Vi arbetar utifrån högt ställda kriterier för säker kirurgi och lägger stora resurser på kvalitetsarbete, uppföljning av behandlingsresultat och inte minst genom utbildningar och investeringar inom de senaste teknikerna - allt för att kunna erbjuda marknadens säkraste synbehandlingar.