Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.

Läs mer

Information om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset

Ögonlasern följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller begränsning av smittspridning av Coronavirus (covid-19).

Detta innebär att om du ska besöka Ögonlasern- och har symptom som hosta (även mild), feber förkylnings/influensa-symptom eller andningssvårigheter så vill vi inte att du besöker oss och istället bokar om ditt besök.

För våra patienters säkerhet använder all personal som arbetar direkt med patientkontakt munskydd och/eller visir.

Regler för anhöriga
Hos Ögonlasern gäller besöksförbud och begränsning av närvarande anhöriga. Anhöriga får endast medfölja om särskilda skäl föreligger, till exempel att patienten är ett barn eller i behov av ledsagare. Om du som patient har behov av att ha med dig en anhörig så ber vi dig att kontakta oss i förväg och meddela det.


Kontakta oss via mejl eller telefon.

Ögonlasern i Stockholm
Telefon: 08-21 94 00
E-post: stockholm@ogonlasern.se