Aktuella priser

Priser per den 1:e januari 2017

Ögonmottagning
Ögonmottagning landsting Patientavgift 250-350 kr
Ögonmottagning privat
1.200 kr
Gråstarr/katarakt kirurgi
Gråstarr/katarakt landsting Patientavgift 250-350 kr
Gråstarr/katarakt privat
14.500 kr/öga
 Läs mer om medfinansiering vid grå starr operation
Glaskroppsgrumlingar, Vitreolys
Vitreolys 12.000 kr/öga
Övrigt
Det går bra att på operationsdagen betala med kredit- eller betalkort, betala kontant eller med postväxel.