Aktuella priser

Priser per den 1:e januari 2019

Ögonmottagning
Ögonmottagning landsting Patientavgift 250-350 kr
Ögonmottagning privat
1.600 kr
Gråstarr/katarakt kirurgi
Gråstarr/katarakt landsting Patientavgift 250-350 kr
Gråstarr/katarakt privat
14.500 kr/öga
 Läs mer om medfinansiering vid grå starr operation
Glaskroppsgrumlingar, Vitreolys
Vitreolys 12.000 kr/öga
Ögonlockskirurgi
Ögonlockskirurgi 19.500 kr för 2 ögon
Konsultationsavgift
(reduceras från totalpris vid operation)
500 kr
Övrigt
Det går bra att på operationsdagen betala med kreditkort, betalkort eller med postväxel. Betalning med kontanter endast upp till 5000 kronor.