Info om Lentis-linser

 • Med anledning av medierapportering om Lentis-linser

  Flera medier har under måndagen uppmärksammat att läkemedelsverket fått in ett större antal anmälningar rörande komplikationer hos patienter som opererat in linser av märket Lentis. Ögonlasern har tidigare använt Lentis-linsen i begränsad omfattning vid ett antal av våra kliniker, dock ej i Stockholm, Jönköping och Lund. Vår klinik i Norrköping använde linsen mellan 2011-2012. Ögonlasern som kedja slutade använda Lentis-linsen år 2014.

  Komplikationerna som en del patienter upplever beror på att en begränsad andel av Lentis-linserna, ca 0.4% har drabbats av små kalkinlagringar som upplevts som synstörande för patienterna. Komplikationerna är direkt kopplade till ett fabrikationsfel hos Lentis-linsen och har ingen koppling till det operativa ingreppet på ögonkliniken.

  Viktigt att notera är att rapporterade komplikationer inte är kopplade till Lentis-linsen generellt, utan endast till en mycket liten batch med specifika serienummer. Det stora flertalet patienter behöver således inte oroa sig om man har Lentis-linser och inte upplever några synstörningar.

  Ögonlasern tar den uppkomna situationen på största allvar för de som drabbats och erbjuder våra patienter all hjälp och stöd vi kan ge. Detta omfattar även att i aktuella fall byta ut de felaktiga linserna och på så sätt bli av med uppkomna komplikationer och besvär.

  Om man som patient upplever synstörningar eller har frågor om Lentis-linser så är man välkommen att kontakta oss för konsultation och eventuell synundersökning.

  Kontakta oss på:
  08-21 94 00
  stockholm@ogonlasern.se