Information om Coronaviruset

Har du feber, hosta, besvär från luftvägarna eller symptom på förkylning eller influensa? Besök då inte våra mottagningar! Ring istället 1177 så vägleder de dig.

Läs mer

Information om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset

Ögonlasern följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller begränsning av smittspridning av Coronavirus (covid-19).

Detta innebär att om du ska besöka Ögonlasern- och har symptom som hosta (även mild), feber förkylnings/influensa-symptom eller andningssvårigheter så vill vi inte att du besöker oss och istället bokar om ditt besök.

Kontakta oss via mejl eller telefon.


Ögonlasern i Stockholm
Telefon: 08-21 94 00
E-post: stockholm@ogonlasern.se

Ögonlasern i Lund
Telefon: 046-888 49 97
E-post: lund@ogonlasern.se